Quy định mới nhất về giáo viên hàng triệu người phải biết vì liên quan trực tiếp đến tất cả học sinh

Quy định mới nhất về giáo viên hàng triệu người phải biết vì liên quan trực tiếp đến tất cả học sinh

6:00 | 18/11/2023

Bộ GD&ĐT vừa ban hành 2 Thông tư mới hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa ban hành 2 Thông tư về định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Cụ thể:

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

- Đối với nhóm trẻ: Cứ 15 trẻ em/nhóm trẻ em từ 03 -12 tháng tuổi, 20 trẻ em/nhóm trẻ em từ 13 - 24 tháng tuổi, 25 trẻ em/nhóm trẻ em từ 25 - 36 tháng tuổi thì được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

- Đối với lớp mẫu giáo: Cứ 25 trẻ em/lớp từ 03 - 4 tuổi; 30 trẻ em/lớp từ 04 - 05 tuổi, 35 trẻ em/lớp từ 05 - 6 tuổi thì được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp…

Quy định mới nhất về giáo viên hàng triệu người phải biết vì liên quan trực tiếp đến tất cả học sinh

 Từ ngày 16/12/2023 áp dụng quy định mới nhất về định mức giáo viên. Ảnh minh họa: PDA

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về định mức giáo viên như sau:

- Trường tiểu học bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 02 buổi/ngày; 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 01 buổi ngày;

- Trường trung học cơ sở bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở; Trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

- Trường trung học phổ thông bố trí tối đa 2,25 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú bố trí tối đa 2,4 giáo viên/lớp; Trường trung học phổ thông chuyên bố trí tối đa 3,1 giáo viên/lớp.

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Quy định mới nhất về giáo viên hàng triệu người phải biết vì liên quan trực tiếp đến tất cả học sinh - Tin Tức

Liên hệ tòa soạn: chuyenlangsao.com@gmail.com