Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

 

Mái Ấm Đức Quang đã cập nhật tình hình của Đức Lộc. Theo đó con đã cứng cáp, biết nhõng nhẽo đòi ẵm và bắt đầu ăn dặm.

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Đức Lộc thì mỗi ngày một khá hơn,con uống sữa mỗi lần một nhiều hơn, lại mau đói và đòi sữa,

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

con đã được tập cho ăn dặm thêm bột rồi đó các Cha Mẹ.

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con vẫn tập vật lý trị liệu đều đặn, cứng cáp hơn,

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

cổ con có thể tự gượng được và …… con được tập nằm nghiêng rồi

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

……….lăn qua nằm sấp….ý tá đang tập cho con lật đó.

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Các Cha Mẹ thấy con biết nhõng nhẽo, khóc đòi ẩm, biết nhận thức rồi ….vui quá các Cha Mẹ

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

onCon tập vật lý trị liệu, xem video hoạt hình

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Những hình ảnh mới nhất của con

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Cập nhật thông tin con Đức Lộc ngày 19/5

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con cứng cáp hơn 

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con biết nhận thức hình ảnh qua truyện tranh

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Hôm nay con được ngồi xem TV

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con vẫn uống được 170ml sữa mỗi lần, bằng muỗng và bằng ống truyền

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

để tập thị giác và thính giác con phát triển, hàng ngày con có y tá đến để chăm sóc vô thuốc kháng sinh, tập vật lý trị liệu, và massage cho con.

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa

Con xem hoạt hình

>> Không muốn hỏng não, ung thư hay mù tạm thời, cần bỏ thói quen sử dụng điện thoại mỗi tối

Theo langnhincuocsong

Con giỏi quá Đức Lộc chú lính chì đã biết xem ti vi và nhận thức rồi, tập vật lý trị liêu rất ngoan và dũng cảm nữa - Đời Sống

Liên hệ tòa soạn: chuyenlangsao.com@gmail.com